Kapitułę Podlaskiej Marki powołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 21 osób. Zawsze ma być to liczba nieparzysta.

W skład Kapituły wchodzą:

  • Marszałek Województwa Podlaskiego lub upoważniona przez niego osoba,
  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii,
  • przedstawiciele organów opiniodawczo-doradczych działających przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
  • laureat ubiegłorocznej edycji Podlaskiej Marki.
Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego,
Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Agata Puchalska Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
Paweł Wnukowski Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji.
Izabela Smaczna-Jórczykowska Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej
Grzegorz Rytelewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Mariusz Perkowski Prezes zarządu Fundacja Pro Anima
Jan Mikołuszko Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Dorota Łapiak
Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Wojciech Blaszko Tancerz, choreograf, producent, członek Fair Play Crew.
Wojciech Strzałkowski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
ks. Mariusz Szulc Dyrektor Radia Nadzieja
Dominika Weronika Czarnecka projektantka mody, Wiceprezes Fundacji im. Rodziny Czarneckich
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.
Petros Psyllos Przedstawiciel nowoczesnych technologii
Witold Karczewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego
Przedstawiciel Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Laureat ubiegłorocznej edycji Podlaskiej Marki