Kapitułę Podlaskiej Marki powołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. Kapituła składa się z 17 osób.

W skład Kapituły wchodzą:

  • Marszałek Województwa Podlaskiego lub upoważniona przez niego osoba,
  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.
Wojciech Strzałkowski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Artur Jankowski Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie"
Witold Karczewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Adam Ławicki Pomysłodawca Doliny Rolniczej 4.0
Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Jan Mikołuszko Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.
Dorota Łapiak
Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Artur Kosicki Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,
Dominika Weronika Czarnecka projektantka mody, Wiceprezes Fundacji im. Rodziny Czarneckich
Sebastian Łukaszewicz Radny Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Eugeniusz Szpakowski Dyrektor TVP Białystok
Grzegorz Rytelewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Wojciech Straszyński Prezes Zarządu, Polskie Radio Białystok S.A.
Ksiądz Tomasz Olszewski Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup,
Wojciech Blaszko Tancerz, choreograf, producent, członek Fair Play Crew.
Magdalena Łyżnicka-Sanczenko p.o. Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji