Kapitułę Podlaskiej Marki powołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. Kapituła składa się z 17 osób.

W skład Kapituły wchodzą:

  • Marszałek Województwa Podlaskiego lub upoważniona przez niego osoba,
  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.
Artur Kosicki Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,
Ksiądz Tomasz Olszewski Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup,
Wojciech Blaszko Tancerz, choreograf, producent, członek Fair Play Crew.
Sebastian Łukaszewicz Radny Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Witold Karczewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Wojciech Strzałkowski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Grzegorz Rytelewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.
Eugeniusz Szpakowski Dyrektor TVP Białystok
Magdalena Łyżnicka-Sanczenko Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji
Dorota Łapiak
Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Adam Ławicki Pomysłodawca Doliny Rolniczej 4.0
Dominika Weronika Czarnecka projektantka mody, Wiceprezes Fundacji im. Rodziny Czarneckich
Jan Mikołuszko Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Artur Jankowski Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie"
Wojciech Straszyński Prezes Zarządu, Polskie Radio Białystok S.A.