Kapitułę Podlaskiej Marki powołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. Kapituła składa się z 17 osób.

W skład Kapituły wchodzą:

  • Marszałek Województwa Podlaskiego lub upoważniona przez niego osoba,
  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.
Artur Kosicki Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,
Sebastian Łukaszewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz Dyrektor TVP Białystok
Adam Jakuć Redaktor Naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej
Dorota Łapiak
Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Jan Mikołuszko Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Adam Ławicki Pomysłodawca Doliny Rolniczej 4.0
Magdalena Łyżnicka-Sanczenko Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji
Wojciech Blaszko Tancerz, choreograf, producent, członek Fair Play Crew.
Mariusz Perkowski Prezes zarządu Fundacja Pro Anima
Dominika Weronika Czarnecka projektantka mody, Wiceprezes Fundacji im. Rodziny Czarneckich
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.
Grzegorz Rytelewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Paweł Wnukowski Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji.
ks. Mariusz Szulc Dyrektor Radia Nadzieja
Witold Karczewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Wojciech Strzałkowski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości