Kapitułę Podlaskiej Marki powołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. Kapituła składa się z 17 osób.

W skład Kapituły wchodzą:

  • Marszałek Województwa Podlaskiego lub upoważniona przez niego osoba,
  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.
Artur Kosicki Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,
Wojciech Strzałkowski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Dorota Łapiak
Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Jan Mikołuszko Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Grzegorz Rytelewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Wojciech Blaszko Tancerz, choreograf, producent, członek Fair Play Crew.
Magdalena Łyżnicka-Sanczenko Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji
Sebastian Łukaszewicz Radny Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Wojciech Straszyński Prezes Zarządu, Polskie Radio Białystok S.A.
Adam Ławicki Pomysłodawca Doliny Rolniczej 4.0
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.
Ksiądz Tomasz Olszewski Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup,
Witold Karczewski Przedstawiciel Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
Dominika Weronika Czarnecka projektantka mody, Wiceprezes Fundacji im. Rodziny Czarneckich
Eugeniusz Szpakowski Dyrektor TVP Białystok
Artur Jankowski Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie"