Szczegóły kategorii

Produkt spożywczy

Wyroby rolno-spożywcze wytwarzane na terenie województwa podlaskiego, ogólnodostępne, cieszące się uznaniem konsumentów, posiadające nieprzeciętne cechy jakościowe.

Produkt użytkowy

Wyroby materialne, wytwarzane na terenie województwa podlaskiego, dostępne dla ogółu nabywców, cechują się oryginalnymi rozwiązaniami, wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.

Inwestycja

Obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, oddane do użytku najpóźniej 31 grudnia 2023 roku. Obiekty innowacyjne, inspirowane dziedzictwem kulturowym regionu, wykorzystujące technologie przyjazne środowisku oraz wpływające na rozwój przedsiębiorczości.

Odkrycie

Przedmioty lub usługi powstałe nie wcześniej niż 24 miesiące przed 1 stycznia 2024 roku. Produkty wyprodukowane w oparciu o innowacyjne rozwiązanie umożliwiające powstanie nowego produktu bądź istotne udoskonalenie produktu już istniejącego.

Wydarzenie

Przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. W sposób szczególny premiowane będą przedsięwzięcia cykliczne, których charakter wpisuje się w wizerunek marki Województwa Podlaskiego.

Kultura

Dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy, które: 1) zostały zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2023 roku (dzieła, wydarzenia lub inicjatywy), 2) rozpoczęły działalność nie później niż 31 grudnia 2023 roku (instytucje).

Społeczeństwo

Instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym, zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

Biznes

Przedsiębiorstwa, które kierują się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. sprzyjają pracownikom i ich rodzinom, służą lokalnej społeczności i mają charakter proekologiczny.

Projekt 4.0

Przedsięwzięcia i projekty, które powstały lub wdrażane są na terenie województwa podlaskiego, realizują założenia Przemysłu 4.0 tj. integrują ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z internetem i technologiami informacyjnymi.

Marka bez barier

Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom osób z niepełnosprawnościami, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody.

Podstawowe warunki udziału:

  • lokalizacja na terenie województwa podlaskiego,
  • produkt nie był laureatem poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • wpływ na pozytywny wizerunek regionu.