O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Biznes ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, które w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • sprzyjają pracownikom i ich rodzinom,
  • służą lokalnej społeczności,
  • tworzą nowe miejsca pracy w województwie podlaskim,
  • angażują miejscowe instytucje do wspólnych przedsięwzięć,
  • mają charakter proekologiczny.