O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Inwestycja mogą ubiegać się obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, oddane do użytku najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

  • zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego,
  • wykorzystują nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
  • są przyjazne dla środowiska naturalnego,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
  • cieszą się uznaniem konsumentów,
  • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.