O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Kultura ubiegać się mogą dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy, które:

  • zostały zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (dzieła, wydarzenia lub inicjatywy),
  • rozpoczęły działalność nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (instytucje),
  • zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
  • posiadają charakter cykliczny lub jednorazowy,
  • mają szczególne znaczenie dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • tworzą pozytywny wizerunek regionu.