O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Odkrycie mogą ubiegać się przedmioty lub usługi powstałe nie wcześniej niż 24 miesiące przed 1 stycznia roku przyznania Nagrody, które:

  • powstały lub wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego,
  • wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjne rozwiązanie umożliwiające powstanie nowego produktu bądź istotne udoskonalenie produktu już istniejącego,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • są konkurencyjne na rynku,
  • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
  • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.