O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Produkt Użytkowy mogą ubiegać się wyroby materialne i usługi, które:

  • wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego przez przedsiębiorstwa lub wytwórców indywidualnych od co najmniej 12 miesięcy,
  • zaspokajają określone potrzeby konsumentów lub zapewniają określone korzyści,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • w przypadku wyrobów materialnych nie są dostępne wyłącznie okresowo,
  • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne lub cechują się oryginalnymi rozwiązaniami,
  • są konkurencyjne na rynku,
  • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.