O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Produkt Spożywczy mogą ubiegać się wyroby rolno-spożywcze, które:

  • wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego przez przedsiębiorstwa lub wytwórców
    indywidualnych od co najmniej 12 miesięcy,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • dostępne są dla ogółu nabywców i cieszą się uznaniem konsumentów,
  • reprezentują jedną z branż przemysłu spożywczego,
  • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe i są konkurencyjne na rynku,
  • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,
  • co najmniej 50% składników wykorzystanych przy wyrobie Produktu musi być wytwarzanych na terenie województwa podlaskiego,
  • Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie Produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności i znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznym, tradycyjnie powiązane z regionem województwa podlaskiego.