O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Projekt 4.0 mogą ubiegać się przedsięwzięcia lub projekty które powstały nie wcześniej niż 24 miesiące przed 1 stycznia roku przyznania Nagrody, które:

  • powstały lub są wdrażane na terenie województwa podlaskiego,
  • realizują założenia Przemysłu 4.0 tj.: integrują ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z internetem i technologiami informacyjnymi;
  • działają zgodnie z zasadą, że ludzie są niezmiennie najważniejszym zasobem, a dzięki nowym rozwiązaniom są beneficjentami rozwiązań nowoczesnej gospodarki;
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki;
  • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu w aspekcie gospodarczym.