O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Wydarzenie ubiegać się mogą przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

  • zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
  • posiadają istotny potencjał rozwojowy,
  • wzmacniają tożsamość marki Województwa Podlaskiego,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i środków masowego przekazu,
  • są rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza jego granicami,
  • tworzą pozytywny wizerunek regionu.