Obsługę przedsięwzięcia prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; 


Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok 
tel. 85 66 54 454, 452, 453
.
Zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: pmr@wrotapodlasia.pl lub poprzez poniższy formularz kontaktowy:

4 + 14 =

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok