Obsługę przedsięwzięcia prowadzi
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
ul. Jana Kilińskiego 16,
15-089 Białystok
tel. 85 66 54 454, 452, 453
.

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: pmr@podlaskie.eu lub poprzez poniższy formularz kontaktowy:

15 + 14 =

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14,
15-097 Białystok