W sobotę 28 kwietnia br. w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Podlaska Marka Roku 2011, organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Laureaci konkursu Podlaska Marka Roku 2011

  • Łazik marsjański Magma 2 – Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny
  • Ogród Branickich w Białymstoku – Urząd Miejski w Białymstoku
  • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
  • Przewodniki: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy – Fundacja Sąsiedzi
  • Agroturystyka Tatarska Jurta – Dżenneta Bogdanowicz

Laureat Plebiscytu o Nagrodę Podlaskich Konsumentów

  • Łazik marsjański Magma 2 – Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny