Najlepsi z najlepszych w regionie powalczą o nagrodę Podlaska Marka. Oficjalna inauguracja plebiscytu.

Strona główna | Aktualności | Najlepsi z najlepszych w regionie powalczą o nagrodę Podlaska Marka. Oficjalna inauguracja plebiscytu.

We wtorek, 2 stycznia ruszyła kolejna, 14. już edycja Podlaskiej Marki, przedsięwzięcia organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego, którego celem jest promocja najlepszych regionalnych produktów, inwestycji i pomysłów. O znaczeniu, założeniach konkursu, jego etapach i korzyściach z niego płynących opowiedzieli na konferencji prasowej Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Magdalena Łyżnicka-Sanczenko i jej zastępca Michał Podbielski.

 

–  Myślę, że ta edycja będzie tak samo udana jak poprzednie, bo Podlaska Marka stała się Marką sama w sobie. Jest to konkurs z tradycją, znany i uznany przez naszych mieszkańców, którzy w głosowaniu internetowym oddali ponad 150 tysięcy głosów na swoich faworytów. W tym roku konkurs będziemy kontynuować w takiej formule, jak w poprzednich latach – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

Dyrektor Magdalena Łyżnicka-Sanczenko przedstawiła szczegóły konkursu oraz harmonogram działań, podkreślając znaczenie i prestiż Podlaskiej Marki, wspólnej promocji Marki Regionu i laureatów konkursu.

– Jest to konkurs elitarny, wygrywają najlepsi z najlepszych, warto brać w nim udział, bo laureaci i ambasadorzy wspierają markę Podlaskie, a marka regionu wspiera laureatów. Wzajemna promocja wykracza poza granice województwa i kraju – dodała dyrektor Łyżnicka-Sanczenko, wspominając Expo w Mediolanie i udział laureatów Marki, a marszałek Leszczyński Expo w Astanie i współudział w nim podlaskich firm.

Do tej pory we wszystkich edycjach rozdanych zostało 60 statuetek Podlaskiej Marki (wcześniej Podlaskiej Marki Roku).

Osiem nagród w sześciu kategoriach

Tegoroczna edycja Podlaskiej Marki odbywać się będzie według niezmienionych zasad. Rywalizacja o nagrodę główną prowadzona będzie w sześciu kategoriach tematycznych Produkt (odrębnie Spożywczy i Przemysłowy), Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo. Łącznie przyznanych zostanie 8 nagród, siedem decyzją Kapituły Nagrody, jedna w wyniku głosowania internautów.

Otwarty nabór uczestników

Podczas konferencji szczegóły harmonogramu konkursu oraz korzyści płynące z udziału w nim przedstawił Jakub Gąsowski, kierownik Referatu Promocji.

Nabór uczestników ma charakter otwarty, co oznacza, iż kandydatów do tytułu mogą zgłaszać zarówno ich producenci, jak i konsumenci. Warunkiem jest przesłanie propozycji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej podlaskamarka.pl. Każdy mieszkaniec województwa może wskazać maksymalnie 7 kandydatur, po jednej w danej kategorii tematycznej. Termin przekazywania propozycji upływa 22 stycznia br.

Po zamknięciu etapu zgłoszeń, właściciele produktów zostaną poproszeni o potwierdzenie gotowości udziału w Podlaskiej Marce poprzez wypełnienie ankiety autoryzacyjnej. Jej przekazanie organizatorowi oznaczać będzie spełnienie wymogów formalnych i przyjęcie zgłoszenia do dalszego etapu. Będzie nim ocena merytoryczna, której dokona Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata kultury, mediów, biznesu oraz organizacji pozarządowych. W każdej kategorii Kapituła wskaże trzy nominacje. Łącznie nominowanych zostanie 21 produktów. Spośród nich jednego faworyta wybiorą również internauci.

Udział bez kosztów, atrakcyjne nagrody

Wyniki Podlaskiej Marki zostaną ogłoszone podczas gali finałowej, która odbędzie się w kwietniu br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Laureaci, poza gratyfikacją finansową w wysokości 10 000 zł, mogą liczyć na reklamę w mediach regionalnych i ogólnopolskich oraz promocję w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczyć będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Udział w Podlaskiej Marce jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jedynym warunkiem jest przesłanie zgłoszenia w terminie 22 stycznia br. i późniejsza deklaracja udziału.

Podlaska Marka

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od 14 lat przez Marszałka Województwa Podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów.

W ciągu ostatniej dekady w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich jak np.: Mlekovita, Polmos, Pronar, ale również drobnych producentów, kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu.

Otrzymanie tytułu Podlaskiej Marki Roku nie wynika z wysokości sprzedaży, czy z liczby zatrudnionych pracowników, ale z wysokiej jakości i unikatowych walorów wytwarzanych produktów. Podlaska Marka przyznawana jest więc najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom oraz najlepszym produktom, których wspólnym mianownikiem jest obszar ich realizacji – województwo podlaskie.

Laureatów wskazują – niezależnie od siebie – kapituła konkursu, składająca się m.in. z reprezentantów Rady Przedsiębiorczości, przedstawicieli świata sztuki, kultury, mediów, gospodarki, organizacji pozarządowych (wyłaniająca sześciu nagrodzonych) oraz konsumenci, wybierający jednego zwycięzcę w głosowaniu internetowym.

Udział w konkursie to same korzyści – szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, możliwość wykorzystywania logo konkursu oraz spotów promujących zwycięzców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie prestiżu, dzięki możliwości dołączenia do zupełnie wyjątkowego grona – najlepszych podlaskich produktów.