Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Adam Krętowski – Centrum Badań Innowacyjnych

Zakład mięsny Kabo

Anatol Borowik – Prezes Zakładu Mięsnego „Kabo” s.j.

SaMASZ Sp. z o.o.

Antoni Stolarski – Prezes SaMASZ Sp. z o.o.

OSM Hajnówka

Wiera Pawluczuk – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce

Dżenneta Bogdanowicz

Dżenneta Bogdanowicz – Agroturystyka „Tatarska Jurta”