Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem na rzecz lokalnych społeczności

Strona główna | Zgłoszenia | Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem na rzecz lokalnych społeczności

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem na rzecz lokalnych społeczności – Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem – marka bliska lokalnym społecznościom.

Działania na rzecz edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży, dorosłych w tym emerytów, przedszkola, szkoły podstawowe, średnie. Współpraca z uczelniami wyższymi tj. WANS w Białymstoku oraz SGGW. Współpracował także z NBP O/Białymstok, Instytutem Myśli Shumana, lokalnymi samorządami. W organizowanych inicjatywach wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. W ramach powyższych działań bank w latach 2016-2023 przeprowadził:

50 konkursów, organizacja i wsparcie konkursów plastycznych, muzycznych, sportowych (w tym klubów sportowych), ok 65 spotkań edukacyjnych z udziałem ponad 3000 uczniów, 8 konferencji; Przyznaje stypendia i wspiera sportowców

Opracowanie własnego systemu scoringowego do oceny zdolności kredytowej klientów ubiegających się o kredyt. System opracowany na podstawie cech statystycznych właściwych dla terenu działania banku. Porównując nasz system z systemami innych banków(gł. Komerc.) okazało się, że przy zastosowaniu ogólnodostępnych rozwiązań oceny, około 40 % klientów nie otrzymałoby kredytu (wepchnięte mogłoby zostać w ramiona lichwy lub parabanków). Nasz system pozwolił na kredytowanie tych klientów-przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu klientów (rozwoju MŚP i klientów indywidualnych)

Organizacja staży pracowniczych–30 % kadry została zatrudniona po odbyciu stażu

Wsparcie pracowników – finansowanie studiów wyższych i podyplomowych dla pracowników 30 różnego rodzaju studiów-dotyczy ponad 40% kadry, ponad 780 szkoleń dla pracowników, obiady pracownicze

Linia kredyt. wsparcie zielonej energii

Organizator i współorganizator 7 konferencji dla BS (automat. Proc. Biznes., cyberbezpieczeństwa)

Współorganizator webinarów dla lokalnego biznesu z udziałem światowych autorytetów zarządzania Ken Blanchard, Stan Phelps. Udział w wykładach dla podlaskich liderów, właścicieli firm i studentów (Akademia Dobrych praktyk, Klub MBA WANS, WANS w Białymstoku, SGGW).

Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski. W podziękowaniu za wsparcie bank został uhonorowany tytułem Przyjaciel Niewidomych

Wsparcie lokalnej służby zdrowia-darowizna na rzecz lokalnych szpitali.

Współpraca ze Spółdzielnią Mieszk. w Wys Maz(kredyty mieszkaniowych dla spółdzielców)

w latach 2016 – 2023 bank zrealizował ponad 400 różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społ. lokalnych.