„Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo”

Strona główna | Zgłoszenia | „Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo”

„Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo” – LIGHTOFFO Sp. z o.o.

Opracowany budynek charakteryzuje m.in.:

efektywność energetyczna — budynek w technologii DMD-M pozyskuje więcej energii, niż zużywa. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu kilku systemów OZE, odzyskiwaniu energii i jej magazynowaniu — zarówno ciepła i chłodu, jak i energii elektrycznej.

sieć energetyczna przyszłości — pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowanie sprawia, że budynki w technologii DMD-M mogą stanowić element rozproszonej sieci energetycznej (inteligentna rewolucja energetyczna 3.0).

oszczędność wody — proponowane rozwiązania umożliwiają wyeliminowanie wykorzystywania wody pitnej do spłukiwania toalet i podlewania terenu.

efektywność procesowa — wysoki stopień prefabrykacji gwarantuje bardzo krótki czas realizacji budynku oraz wysoką jakość wykończenia wnętrz zarówno w wersji „pod klucz”, jak i do samodzielnego umeblowania.

rozwiązania proekologiczne —oszczędność wody pitnej, retencja wody deszczowej, odzyskiwanie energii cieplnej, pozyskiwanie energii z gruntu (ciepło/chłód) i słońca (ciepło i energia elektryczna) oraz magazynowanie energii wpisują technologię DMD-M w strategię Zielonego Ładu.

zmiany klimatu — rozwiązania zastosowane w technologii DMD-M wychodzą na przeciw wyzwaniom towarzyszącym zmianom klimatu, zwłaszcza suszom, opadom nawalnym i falom gorąca.

elastyczność rozwiązań — technologia DMD-M pozwala na dowolne wykończenie elewacji, stosownie do wymagań inwestora, uwarunkowań lokalnych, zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i budżetu inwestycji. Istnieje możliwość dostosowania kształtu i programu funkcjonalno-przestrzennego budynku do dowolnej lokalizacji i typologii zarówno w zakresie typów mieszkań, jak i typu budynku (punktowiec, klatkowiec, korytarzowiec, galeriowiec).

design-for-all — technologia DMD-M uwzględnia zasady projektowania zrównoważonego i uniwersalnego oferując nie tylko trwałe, proekologiczne rozwiązania techniczne, ale również inkluzywne przestrzenie wspólne i możliwość zapewnienia udogodnień dla osób starszych i osób o specjalnych potrzebach.

inteligentny budynek — automatyka nastawiona na wysoki stopień oszczędzania energii elektrycznej i innych mediów, innowacyjne rozwiązania urządzeń automatyki komunikujących się między sobą za pośrednictwem sieci energetycznej bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów.