Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce

Strona główna | Zgłoszenia | Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku

Produktem zgłaszanym do konkursu jest nowopowstały budynek, oddany do użytkowania w 2023r. z  przeznaczeniem do pełnienia funkcji publicznych, zlokalizowany w Hajnówce. W budynku stacjonują Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM), które w 2022r. wykonały łącznie 3539 wyjazdów. Każdy wyjazd do potrzebującego to potencjalne uratowane życie. Obszar ten zabezpieczają 2 ZRM: Specjalistyczny i Podstawowy oraz 1 Zespół Transportu Medycznego. Nowa siedziba to dwukondygnacyjny budynek o pow. użytkowej 261,16 m2 i kubaturze 4770,50 m3. W budynku znajduje się garaż na 3 ambulanse, pokoje ZRM, pomieszczenie biurowe gdzie pacjentom wydawana jest dokumentacja medyczna. Inwestycje w ochronę zdrowia są podstawą rozwoju, umożliwiają osiągnięcie głównego celu jakim dla WSPR jest ratowanie życia ludzkiego. Praca ratowników medycznych jest niezwykle odpowiedzialna, a nasi ratownicy są doskonale przygotowani do jej wykonywania i w każdej chwili gotowi do podjęcia akcji ratunkowej. Filarem pracy w ratownictwie są sprawne ambulanse medyczne, wykwalifikowana kadra medyczna oraz zaplecze w postaci pomieszczeń, które usprawniają pracę w ratownictwie, wpływają na komfort odpoczynku pomiędzy wyjazdami.

Przy realizacji zadania wykorzystano nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane. Budynek wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zastosowanie zielonego dachu, który posiada wiele zalet m.in. ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Mocną stroną tego rozwiązania jest gromadzenie wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, udział w oszczędnościach energetycznych. Ponadto zielone dachy stanowią część budownictwa odpornego na zamiany klimatyczne. Jako jednostka publiczna dzięki takim działaniom zwiększamy świadomość społeczeństwa poprzez dobre praktyki, które są wskazówką do organizowania podobnych inicjatyw, wpływamy na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, a przecież Hajnówka usytuowana jest w niemalże centrum Zielonych Płuc Polski. Konstrukcja budynku była inspirowana dziedzictwem przyrodniczym tego regionu. Budynek jest przystosowany do niepełnosprawnych pacjentów, osób starszych czy z wózkiem dziecięcym. Jest całkowicie pozbawiony barier architektonicznych (wejście do budynku z poziomu gruntu, łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych).