Centralny Magazyn Zbiorów (CMZ) wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym

Strona główna | Zgłoszenia | Centralny Magazyn Zbiorów (CMZ) wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym

Centralny Magazyn Zbiorów (CMZ) wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Centralny Magazyn Zbiorów (CMZ) wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym jest to nowoczesny obiekt, który powstał m.in. w celu realizacji działalności dydaktyczno-edukacyjnej i wspierania inicjatyw społeczności lokalnych. W obiekcie odbywają się wydarzenia o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Miały tu miejsce m.in. konferencje naukowe: „Standardy konserwatorskie jako kryterium działań w ochronie zabytków prowadzonych przez muzea na wolnym powietrzu w Polsce”, „Etnografia w muzeum. Idee, drogi, tropy.”, „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze” w których uczestniczyli mieszkańcy Ciechanowca i okolic. W czerwcu 2023 roku w przestrzeni wystawowej i sali audiowizualnej CMZ, przy współpracy Muzeum i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu odbył się wernisaż wystawy czasowej pt. „W świecie grafiki”. Autorami prac byli uczniowie pierwszej i drugiej klasy technikum kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Wydarzenie to skupiło wokół siebie lokalnych miłośników sztuki i zachęciło młodzież do dalszej pracy twórczej. Ponadto obiekt był udostępniany w celu organizacji innych przedsięwzięć m.in. uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Aby zaktywizować społeczność i wspierać jej rozwój w CMZ powstała Biblioteka z czytelnią, dzięki której szerokie grono odbiorców ma dostęp do zbiorów bibliotecznych Muzeum. W kompleksie CMZ znajduje się również Pracownia Konserwacji Muzealiów, która w ramach współpracy z Kołem Naukowym Ochrony i Konserwacji Drewna oraz Kołem Naukowym Fotografików Technologii Drewna z Wydziału Technologii Drewna na SGGW w Warszawie prowadzi warsztaty konserwatorskie. Nie tylko koła naukowe mają możliwość poznania pracy konserwatora od środka, pracownia otwiera się także na lokalne społeczności umożliwiając udział w lekcjach muzealnych, które budzą w młodych ludziach miłość do zabytków. Zainteresowani mają również możliwość poznania magazynów tematycznych Muzeum, gdzie we właściwych warunkach mikroklimatu przechowywane są zbiory. Dodatkowo w części ekspozycyjnej obiektu znajduje się największy w Polsce zbiór 11 lokomobil i 2 stacjonarnych maszyn parowych z lat 1893-2012 oraz największa w Polsce muzealna kolekcja 66 sprawnych ciągników, wyprodukowanych w latach 1917-1990. Jest to jeden ze stałych punktów wycieczek i miejsce w którym spotykają się pasjonaci zabytkowych maszyn.