Centralny Magazyn Zbiorów Wraz z Częścią Ekspozycyjną i Centrum Edukacyjnym

Strona główna | Zgłoszenia | Centralny Magazyn Zbiorów Wraz z Częścią Ekspozycyjną i Centrum Edukacyjnym

Centralny Magazyn Zbiorów Wraz z Częścią Ekspozycyjną i Centrum Edukacyjnym – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Centralny Magazyn Zbiorów to obiekt Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, podzielony na kilka sektorów: bibliotekę z częścią czytelniczą, salę dydaktyczno-edukacyjną, salę wystawienniczą, magazyny do przechowywania muzealiów, pracownię konserwatorską, pracownię digitalizacji zbiorów i stolarnię. Nowopowstała biblioteka z częścią czytelniczą posiada bogaty księgozbiór – 14 261 woluminów druków zwartych oraz 1 850 czasopism. Jest to miejsce, z którego chętnie korzystają uczniowie i studenci, osoby pracujące zawodowo i emeryci. W mieszczącej się obok sali dydaktyczno-edukacyjnej podejmowane są tematy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, odbywają się tu konferencje naukowe i zajęcia edukacyjne. Sala ta jest swego rodzaju centrum wymiany myśli, przenikania się kultur i tworzenia nowych idei. W pełni wyposażone i wygodne pomieszczenie umożliwiają prowadzenie warsztatów folklorystycznych dla dzieci i dorosłych. Cykliczne konferencje przyciągają uwagę różnych instytucji kulturalnych i ośrodków badawczych. Mieszkańcy Podlasia chętnie uczestniczą w organizowanych wydarzeniach w roli słuchaczy i prelegentów. W budynku CMZ znajduje się jedyna w Polsce, wyjątkowa sala wystawiennicza ze stałą wystawą z kolekcji Działu Techniki Rolniczej pod tytułem „Maszyny parowe i ciągniki rolnicze”, na której zaprezentowano 11 lokomobil parowych, 2 stacjonarne silniki parowe z lat 1893-2012 oraz 66 ciągników rolniczych. Niniejsza kolekcja ma niebywale duży wpływ na promowanie kultury województwa podlaskiego. Wystawa charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym. Uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym i studenci politechniki chętnie korzystają z lekcji „Technika w rolnictwie”, przeprowadzanej pośród zabytkowych maszyn. Wystawa odgrywa znaczącą rolę w opisywaniu kultury agrarnej i omawianiu ewolucji sprzętu rolniczego. Podczas niektórych wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum, zbiory naszej instytucji można oglądać również w magazynie eksponatów. Magazyny, pracownia konserwatorska ze stolarnią i pracownia digitalizacji zbiorów są udostępniane przybyłym gościom. CMZ mogą zobaczyć również wycieczki zorganizowane. Z tej możliwości chętnie korzystają muzealnicy, konserwatorzy zabytków, ale też twórcy filmowi, dziennikarze, folkloryści, studenci etnologii. Centralny Magazyn Zbiorów to pierwszy i jak na razie jedyny tego typu obiekt w kraju.