Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego

Strona główna | Zgłoszenia | Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego – Politechnika Białostocka

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego otwarte zostało 1 grudnia 2021 roku. To specjalnie przygotowana ekspozycja gromadząca urządzenia i aparaturę techniczną, filmy, fotografie, dokumenty  i wiele przedmiotów związanych z historią i współczesnością Politechniki Białostockiej. Najcenniejszym eksponatem jest żarówka Edisona.

Patronem Centrum Historii Politechniki Białostockiej jest inżynier Mirosław Bujanowski. Był wieloletnim pracownikiem technicznym Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, ale też kolekcjonerem. To jego inicjatywą było utworzenie z czasem w murach Politechniki muzeum uczelnianego.

Zgromadzona w byłej Sali Senatu Politechniki Białostockiej kolekcja eksponatów związanych z dziejami Politechniki, prezentowana jest w 10 grupach tematycznych. Zwiedzający mogą zapoznać się z historią powstania Uczelni, jej tradycjami i symbolami. W strefach Sala Senatu i Geneza prezentowane są między innymi historyczne i współczesne sztandary Uczelni. Poznać tu możemy również historię jednego z pierwszych absolwentów Uczelni.

Znacząca część ekspozycji poświęcona jest kształceniu i pracy inżynierów (strefy Inżynier i Ludzie Politechniki ). Wśród eksponatów zobaczyć możemy kolekcje arytrometrów , suwaków logarytmicznych oraz szereg maszyn i urządzeń, którymi studenci, absolwenci i naukowcy PB posługiwali się w ciągu ostatnich 70 lat.  Zobaczyć tu można suwaki logarytmiczne, arytrometry, jak i różne nośniki danych, w tym taśmę perforowaną z komputera Odra.

Ciekawymi eksponatami dokumentującymi pozanaukową działalność pracowników i studentów PB są zarówno flaga Uczelni towarzysząca wyprawie w Himalaje, jak i liczne dyplomy, medale i puchary zdobywane podczas zawodów sportowych.

Zwiedzając wystawę, możemy usłyszeć fanfarę Politechniki, wysłuchać Chóru Politechniki, a nawet uczestniczyć w koncercie zorganizowanym w ramach Juwenaliów.

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego organizuje na terenie uczelni wystawy czasowe. Bardziej kameralne jak: Wystawa fotografii Joanny Sidorowicz Apiat na Podliaszszy lub „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka” po plenerową wystawę rzeźby „Inspirowane Puszczą”.