Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel

Strona główna | Zgłoszenia | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”  znajduje się przy ul. Bukowskiego 4 w Białymstoku. Głównym celem organizacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób, prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

W ramach swojej działalności i realizacji celów statutowych Stowarzyszenie „Jasny Cel” prowadzi:

-NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci  z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
-Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel”,
-Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Jasny Cel” Nr 12 w Białymstoku,
-Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy „Jasny Cel”,
-Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne „Jasny Cel”.

Nasi podopieczni korzystają w jednym miejscu z rehabilitacji i edukacji oraz terapii: psychologicznej, logopedycznej, neurologopedycznej, muzykoterapii, terapii NDT-Bobath i oraz lekarskich (neurologicznych i lekarza rehabilitacji).

Korzystanie z opieki w placówkach Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest nieodpłatne.