Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Radzymińska 2, Białystok

Strona główna | Zgłoszenia | Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Radzymińska 2, Białystok

Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Radzymińska 2, Białystok – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Od dnia 1 marca 2023 r. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy rozpoczął realizację programu pilotażowego w psychiatrii, w celu wprowadzenia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na Centrach Zdrowia Psychicznego. O pomoc w Ośrodku mogą ubiegać się osoby dorosłe, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym i zamieszkują na obszarze objętym działaniem Centrum. Leczenie jest bezpłatne i odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego. Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami, emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.  Pierwsze kroki osoba w kryzysie psychicznym kieruje do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego, gdzie pracownicy udzielają informacji o zakresie działania Centrum i możliwość uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających, uzgadniają wstępny plan postępowania. Ważnym aspektem jest  możliwość leczenia środowiskowego, którego główną zasadą  jest umożliwienie pacjentom uzyskania pomocy w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym, gdzie zapewniana jest m.in.: diagnostyka psychiatryczna, indywidualne rozmowy terapeutyczne z pacjentem i jego rodziną, farmakoterapia, psychologiczne badania diagnostyczne, indywidualna psychoterapia, zajęcia grupowe, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa.