Cerkiew Staroobrzędowców

Strona główna | Zgłoszenia | Cerkiew Staroobrzędowców

Cerkiew Staroobrzędowców – Staroprawosławna Cerkiew staroobrzędowców

W województwie podlaskim znajduje się unikalna Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców, zwana dalej Cerkwią lub Cerkwią Staroobrzędowców, która stanowi dla Polski ważne dziedzictwo kulturowe oraz jest miejscem kultywowania tradycji i wiary chrześcijańskiej rytu bizantyjskiego.

Jest to inwestycja zakończona w grudniu 2015 roku na rzecz rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. Cerkiew kultywuje wiarę Staroprawosławną oraz zabezpiecza znajdujące się w świątyni starodruki oraz ikony o dużym znaczeniu kulturowym.

Pod względem historycznym Cerkiew ta zachowuje niezmiennie wszystkie obrządki, tradycje oraz wartości praktykowane od pierwszego wieku przez Apostołów, Ojców, Teologów wiary chrześcijańskiej.

Cerkiew stanowi wysoką wartość historyczną i artystyczną szeregu elementów, obiektu dziedzictwa kulturowego: siedemnastowieczne unikalne ikony, szesnastowieczne unikalne starodruki w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, unikatowe przedmioty liturgiczne typu „kaceja” (kadzidło na rączce, stosowane jedynie u staroobrzędowców i przeniesione do kultury staroobrzędowców z pierwszych wieków chrześcijaństwa), „panikadziło” (rodzaj żyrandola stosowanego wyłącznie w Cerkwiach staroobrzędowców) itd.

Cerkiew otwarta jest na zwiedzanie dla wciąż napływających turystów z całej Polski.

Cerkiew dostosowana jest do potrzeb użyteczności publicznej  i osób niepełnosprawnych.

Cerkiew Staroobrzędowców położona jest w północno – wschodniej części  kraju, w miejscowości Gabowe Grądy, która w całości jest zamieszkiwana przez społeczność Staroobrzędowców. Cerkiew jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu wiejskiego.

Cerkiew Staroobrzędowców położona jest w strefie oddziaływania miejscowości turystycznej o randze krajowej i międzynarodowej oraz w strefie Euroregionu Niemen: Augustów (12 kmod Gabowych Grądów). Inwestycja ta stanowi obiekt wysokiej klasy zachowania – przyczynia się w sposób właściwy do wzmocnienia potencjału regionu oraz zwiększania spójności społeczno-gospodarczej województwa. Cerkiew jest jedną z najbardziej znanych w kraju świątyń Staroobrzędowców.

Gabowe Grądy są jednym z przystanków Szlaku Rowerowego wokół Jeziora Kolno. Dzięki temu Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach przyczynia się do uatrakcyjnienia szlaku rowerowego.