Świątynia Staroobrzędowców

Strona główna | Zgłoszenia | Świątynia Staroobrzędowców

Świątynia Staroobrzędowców – Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców

W 2015 roku na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późń. zm.) oraz & 2 pkt. 1, & 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru  kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz.U. Nr 38, poz. 374) w dziale A Rejestru kościołów i innych związków została wpisana pod numerem 17

Staroprawosławna  CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW (Data wpisu 18.12.2013 r.).

W 2015 roku we wsi Gabowe Grądy z pomocą wiernych i “ludzi dobrej woli” zostaje wybudowana nowa Cerkiew św. Mikołaja Arcybiskupa Myr Licei Cudotwórcy.

Obecnie parafia w Gabowych Grądach liczy zaledwie 100 wiernych.

Przez ponad dwieście lat ta niewielka grupa Staroprawosławnych Staroobrzędowców potrafiła, mimo rozproszenia, pokus cywilizacyjnych i innych przeciwności losu, zachować zasady starej wiary prawosławnej.

Problem mieszanych małżeństw, czy wiele niespotykanych przed wojną problemów, pomagają duchownym rozstrzygnąć uchwały soborowe pomorskiej Cerkwi na Łotwie i Litwie, która jest najbliższa duchowo Staroobrzędowcom w Polsce.

Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w nowo zbudowanej Cerkwi. Nabożeństwa, Sakramenty, praktyka religijna prowadzona jest pod przewodnictwem Duchownego Ojca. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.