Chór Pronar

Strona główna | Zgłoszenia | Chór Pronar

Chór Pronar – Pronar Sp. z o.o.

Chór PRONAR to niezwykła grupa muzyczna, powstała w 2022  roku z inicjatywy Prezesa Firmy PRONAR – Sergiusza Martyniuka. W skali ogólnopolskiej stanowi prawdziwą innowację, ponieważ  Zespół skupia wyłącznie pracowników różnych działów firmy PRONAR, których pasją jest wspólne śpiewanie oraz praca nad głosem. Chór PRONAR jest formą aktywności, zaproponowaną załodze firmy, dzięki której członkowie zespołu mogą realizować swoje marzenia muzycznego rozwoju oraz artystycznych prezentacji. Próby w ramach funkcjonowania Chóru są okazją do nauki i praktyki śpiewu oraz  integracji społeczności firmy. W repertuarze Chóru PRONAR znajdują się utwory muzyki ludowej, sakralnej, a także popularnej.  Są to kompozycje a cappella oraz wokalno-instrumentalne. W ciągu dwóch lat swojej działalności Chórzyści Pronaru  urzeczywistniając marzenia we współpracy z instrumentalnym zespołem Pronar uświetnili uroczystości i wydarzenia organizowane nie tylko wewnątrz firmy. Dokonywali prezentacji artystycznych także na zaproszenia instytucji zewnętrznych. W planach rozwojowych Chóru PRONAR jest kontynuowanie doskonalenia emisji głosu, poznawanie dzieł mistrzów różnych epok, kultywowanie muzycznych tradycji wielokulturowego regionu Podlasia, a w efekcie prezentacja własnych osiągnięć podczas koncertów w kraju i za granicą a także dokonywanie zapisu i rozpowszechnianie twórczości chóralnej na różnych nośnikach dźwiękowych. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru PRONAR jest Wioletta Miłkowska – profesor sztuk muzycznych, która prowadzi Zespół wraz z asystentką Moniką Roszkowską.