Code for Green

Strona główna | Zgłoszenia | Code for Green

Code for Green – Code Green Małgorzata Snarska-Nieznańska

FFIS jest organizacją, w której uczymy dzieci i młodzież tego jak rozwiązywać problemy środowiskowe i społeczne za pomocą technologii i programowania. Działalność rozpoczęliśmy na Podlasiu, gdzie do tej pory zrealizowaliśmy kompleksowe i jakościowe programy edukacyjne finansowane ze środków Fundacji Orange (Pracownia Orange w Maćkowej Rudzie), Programu Operacyjnego Polski Cyfrowej i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego (EFS) w przedszkolach i 49 szkołach. Działamy również w innych województwach, gdzie realizujemy podobne programy nastawione na sprawczość oraz innowacyjność/praktyczność edukacji. Nasze projekty są swoistymi laboratoriami edukacji – mają na celu stworzenie modeli pracy w polskich szkołach, dzięki którym będą one mogły przygotowywać dzieci do zmiennego rynku pracy przyszłości i stać się centrum ekosystemu edukacji. W projektach testujemy metody pracy i współpracy między szkołami a samorządami i innymi interesariuszami. Pracujemy z nauczycielami metodami train the trainers. Wierzymy, że przede wszystkim jakościowa, procesowa praca z nauczycielami i dyrektorami szkół wprowadzi zmianę. Zebraliśmy to podejście w grupie programów dla szkół o nazwie Code for Green. Jesteśmy organizacją turkusową, pracującą metodami zwinnymi (Agile). Dlatego reagujemy szybko i skutecznie na zmiany. Wybuch pandemii nie zatrzymał naszych projektów, a sprawił, że rozwinęliśmy je szybko w kierunku on-line. Elastyczne podejście pozwoliło nam również szybko reagować na kryzys uchodźczy wywołany wojną w Ukrainie. Zdobyliśmy fundusze pozwalające już wiosną 2022 uruchomić program wsparcia dla dzieci ukraińskich na Podlasiu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W lipcu 60 dzieci (polskich i ukraińskich) wzięło udział w półkoloniach wakeboardowych i rowerowych na Szelmencie oraz Wigierskim Parku Narodowym, a obecnie ponad 400 dzieci bierze udział w programie Code for Green. Do naszych działań zaprosiliśmy też dzieci i młodzież wciąż uczących się w systemie ukraińskim. Zapraszamy do zapoznania się z filmami, które pokazują co robimy: (20+) Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych | Facebook