Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Strona główna | Zgłoszenia | Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY

WOPiTU udziela świadczeń medycznych szerokiej grupie osób potrzebujących pomocy i wsparcia, zagrożonej wykluczeniem społecznym. W  WOPiTU pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pielęgn. i lekarską otrzymują osoby:

  • uzależnione od środków psychoaktywnych i zachowań behawioralnych oraz członkowie ich rodzin. Pacjenci korzystają z leczenia stacjonarnego bądź w ramach poradni lub oddziału dziennego. Od roku funkcjonuje oddział stacjonarny dla osób uzależnionych z istniejącym drugim rozpoznaniem psychicznym, tzw. „podwójna diagnoza” Leczenie odbywa się w formie indywidualnej psychoterapii i zajęć grupowych.  Pacjenci uczą się zdrowo odreagowywać emocje korzystając z zajęć terapii zajęciowej (np. lepienie z gliny) i uprawiania aktywności fizycznej, wykorzystując siłownię zewnętrzną, boisko do gry w siatkówkę, przestrzeń wokół budynku do ćwiczeń sportowych. WOPiTU jest jedyną w województwie placówką stażową dla osób uczących się zawodu terapeuty.
  • dzieci i młodzież -WOPiTU prowadzi 3 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży: w Łomży, Sławcu i Wysokiem Mazowieckiem. W roku 2022 z pomocy psychologów i psychoterapeutów skorzystało 809 osób. Ilość korzystających pacjentów świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju świadczenia.
  •  dorosłe, przeżywające sytuacje kryzysowe i trudne w ramach Poradni Psychologicznej
  • starsze lub schorowane – Od 01.07.2022r. funkcjonuje zakład opiekuńczo-leczniczy  dla osób dorosłych 30 łóżkowy, w tym 4 łóżka dla osób mechanicznie wentylowanych. Pacjenci korzystają dodatkowo ze świadczeń fizjoterapeutycznych, psychologicznych, terapii zajęciowej.

Pomoc i wsparcie w trudnej życiowo sytuacji otrzymuje w WOPiTU cały system rodzinny. Jest oferta leczenia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych uzależnionych i nieuzależnionych oraz ich rodzin, dla osób starszych schorowanych i potrzebujących opieki medycznej.

WOPiTU prowadzi dział. szkoleniową. Organizuje szkolenia dla różnych grup zawodowych:

pedagogów, członków gmin. komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantów, prac. socjalnych, prac. merytorycznych z innych placówek leczenia uzależnień, itp., konferencje, warsztaty. W ramach zadań ośrodka wojewódzkiego inicjuje i nadzoruje merytorycznie funkcjonowanie placówek lecz. uzależnień w woj. podlaskim.

WOPiTU stał się największą samodzielną publ. placówką leczenia uzależnień w woj. podlaskim.