Epea. Pismo Literackie

Strona główna | Zgłoszenia | Epea. Pismo Literackie

Epea. Pismo Literackie – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Pismo zawiera w sobie literaturę, jej krytykę, teorię, przy czym ze szczególnym naciskiem na samą literaturę.