Filharmonia dostępna

Strona główna | Zgłoszenia | Filharmonia dostępna

Filharmonia dostępna – Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Od wielu lat staramy się by Filharmonia była instytucją otwartą i dostępną dla wszystkich grup odbiorców, szczególnie wrażliwą na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Rok 2023 przyniósł nam realizację 2 ważnych projektów dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami: przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna” w ramach projektu „Kultura bez barier” i „Muzycznych barw polskości” w ramach programu„Kultura dostępna”. Grant został przyznany 164 instytucjom kultury na ponad 400 biorących udział w konkursie. W ramach „Filharmonii dostępnej” zrealizowaliśmy cykl koncertów integracyjnych połączonych z warsztatami muzycznymi i plastycznymi. Ich założeniem był wspólny występ na scenie osób pełnosprawnych i uzdolnionych muzycznie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w roli solistów. Cały projekt zwieńczył koncert finałowy połączony z występem uczestników warsztatów muzycznych i wystawą prac plastycznych powstałych podczas warsztatów plastycznych. Koncerty były rozwiązaniem innowacyjnym, do tej pory niestosowanym i niedostępnym w ofercie kulturalnej naszego regionu. W ramach grantu, ofertę Filharmonii poszerzyliśmy także o wyposażone w audiodeskrypcje koncerty z dostępem wtórnym i wprowadziliśmy Filharmoniczną kartę osoby z niepełnosprawnością, która umożliwia bezpłatny wstęp na wydarzenia organizowane przez FKWL a osobom je wspomagającym zakup biletu ulgowego. Cykl koncertów integracyjnych oraz koncerty z dostępem wtórnym zostały docenione i znalazły się w publikacji „Model dostępnej kultury” jako przykład Dobrej Praktyki. Nasza instytucja występuje tam jako jedyna filharmonia w Polsce, znalazła się też w gronie 22 instytucji najlepiej prowadzących granty. We wrześniu rozpoczęliśmy realizację „Muzycznych barw polskości” – cyklu koncertów i warsztatów popularyzujących nasze dziedzictwo narodowe, w formie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasz wniosek znalazł się na 2 miejscu pod względem punktacji wraz z 2 innymi instytucjami na złożonych 828 wniosków. Odbiorcami byli podopieczni łomżyńskich instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Zaplanowane wydarzenia artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem – oba projekty zgromadziły łącznie ponad 5000 odbiorców a udział w nich był bezpłatny. Sprzyjały integracji, niwelowaniu barier, umożliwiając osobom ze szczególnymi potrzebami pełniejsze uczestnictwo w kulturze.