Fundacja Fors-Itis

Strona główna | Zgłoszenia | Fundacja Fors-Itis

Fundacja Fors-Itis – Fundacja Fors-Itis

Fundacja Fors-Itis istnieje już ponad 11 lat. W swoich działaniach skupiamy się na działaniach terapeutycznych i wspomagających rozwój dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi oraz wsparciu ich rodziców. Prowadzimy szereg zajęć indywidualnych: integrację sensoryczną, usprawnianie ruchowe, terapię pedagogiczną, neurologopedię, terapię ręki, terapię czaszkowo-krzyżową oraz terapię neurotaktylną oraz grupowych: trening umiejętności społecznych i samoobsługowych, trening kompetencji językowych i społecznych, trening dnia codziennego, pierwszą pomoc przedmedyczną wspomagających rozwój dzieci. Organizujemy cykliczne zajęcia warsztatowe dla naszych podopiecznych i ich rodzin z okazji Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Dnia Dziecka. Aktywizujemy naszych podopiecznych do udziału w życiu społecznym poprzez zajęcia z bowlingu wspierając ich w samorealizacji i rozwijaniu pasji w zakresie tej formy rekreacji. W okresie letnim spotykamy się z dziećmi i ich rodzicami na integracyjnym spotkaniu z terapeutami Fundacji – jest to wyśmienity czas do wspólnego spędzenia czasu poza gabinetami terapeutycznymi, rozmów, wymiany doświadczeń. Ustawicznie organizujemy szkolenia wspierające rodziców i opiekunów w procesie wychowania dziecka o nietypowym rozwoju. Prowadzimy konsultacje oraz doradztwo dla potrzebujących wsparcia rodziców.