Białostocka Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem

Strona główna | Zgłoszenia | Białostocka Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem

Białostocka Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem – Fundacja Nasza Planeta

Białostocka Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem jest działaniem oddolnym. Powstała w 2014 roku. W tym roku mija 10 lat od momentu powstania pomysłu, a potem pierwszego spotkania z rodzicami. W ramach Grupy Wsparcia są spotkania stacjonarne (obecnie od drugiej połowy 2022 roku w Fundacji NASZA PLANETA a wcześniej w różnych placówkach użyczających lokale).

Na początku były tylko spotkania poranne (głównie dla rodziców, którzy mieli tylko wtedy czas gdy dzieci były w przedszkolu lub szkole). Później weszły też  spotkania wieczorne, które jak się okazało są bardzo potrzebne.

W trakcie okresu kowidowego powstała grupa wsparcia-online na Facebooku, do której należy obecnie już ponad 1300 osób z województwa podlaskiego i każdego dnia dołączają nowe osoby. To świadczy o tym jak dużo osób potrzebuje wsparcia. Nie wszyscy są gotowi by brać udział w spotkaniach grupowych dlatego ten rodzaj wsparcia też jest potrzebny. Czasem potrzebują indywidualnej rozmowy, konsultacji.

Spotkania stacjonarne odbywają się w trybie: poranne – raz na tydzień i 2 razy w miesiącu wieczorne. Są też konsultacje – w zależności od potrzeb.

Fundacja wspiera działania grupy wsparcia poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla rodziców.