Kawiarenka Artystyczna

Strona główna | Zgłoszenia | Kawiarenka Artystyczna

Kawiarenka Artystyczna – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Kawiarenka Artystyczna powstała z inicjatywy Dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy “Prolog” Urszuli Dudy przy wsparciu Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów mającego status  OPP, we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Jej powstanie to odpowiedź na potrzebę aktywizowania, jednoczenia, współdziałania i integracji społeczności lokalnej, a także dawania szansy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność. Kawiarenka jest czynna podczas imprez i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury, stwarza przyjazną i otwartą przestrzeń do organizowania koncertów, warsztatów, spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych. Kawiarenka daje przestrzeń do działalności kulturalnej, społecznej organizacji pozarządowych, osób prywatnych.  To wręcz modelowy przykład współpracy samorządu, instytucji kulturalnej jaką jest Suwalski Ośrodek Kultury z organizacją pozarządową prowadzącą szkołę ponadpodstawową dla osób z niepełnosprawnościami jaką jest Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. W Kawiarence Artystycznej pracują dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, wspomagają ich wolontariusze – nauczyciele “Prologu” oraz inni wolontariusze – osoby, które aktywizują się ze względu na ideę Kawiarenki i wywodzą się ze społeczności lokalnej. Kawiarenka jest “unikatowym” miejscem. Pokazuje jak ważna jest aktywizacja społeczna, ile dobrego może uczynić otwartość i zaangażowanie różnych środowisk danej społeczności.  Kawiarenka oprócz działalności kulturalnej daje nadzieję na to, że życie może być dobre i bogate bez względu na stan zdrowia jaki i zasób portfela.  

Warto dodać, iż Kawiarenka nie działa dla zysku. Cały budżet wydatkowany jest na działanie i rozwój tego wyjątkowego miejsca.