Kompleksowy projekt XYLOPOLIS

Strona główna | Zgłoszenia | Kompleksowy projekt XYLOPOLIS

Kompleksowy projekt XYLOPOLIS – Konsorcjum: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Grupy Unibep Unitalent, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

XYLOPOLIS – to długofalowy projekt obejmujący działania na rzecz promocji woj. podlaskiego i jego potencjału (rozwój w symbiozie z naturą), realizowany w partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych. To konsorcyjne przedsięwzięcie nie tylko zaowocowało realizacją wielu inicjatyw w l. 2021-22, ale stało się podwaliną dalszej współpracy i podstawą do tworzenia  instytucjonalnych rozwiązań na rzecz promowania idei Xylopolis („miasto zasilane naturą”) i regionu.

XYLOPOLIS to nowatorska koncepcja łącząca potencjał 6 partnerów (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Grupy Unibep Unitalent, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – PIB). Docelowym efektem współpracy ma być stworzenie w Podlaskiem Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS – jedynej takiej placówki muzealno-badawczej w Polsce. Dotychczasowe działania służyły promocji idei XYLOPOLIS, województwa podlaskiego oraz przyszłego Centrum XYLOPOLIS.

W 2021 r. partnerzy współpracowali przy prezentacji regionu podczas EXPO w Dubaju oraz stworzeniu wystawy XYLOPOLIS, która była sercem prezentacji. XYLOPOLIS było pierwszą ekspozycją w strefie wystaw czasowych i regionalnych, a Podlaskie prezentowało się w Pawilonie Polski jako pierwszy polski region. Wyjątkowym elementem prezentacji było wielkoformatowe dzieło L. Tarasewicza.

Prezentacja regionu podczas EXPO była możliwa m.in. dzięki skutecznej aplikacji o środki na promocję XYLOPOLIS w NFOŚiGW (projekt „Prezentacja resortu klimatu i środowiska oraz Województwa Podlaskiego pt. XYLOPOLIS podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju w ZEA”). Dzięki temu prócz wystawy w Dubaju powstała promująca XYLOPOLIS strona (https://www.xylopolis.pl/), profil w mediach społecznościowych, materiały filmowe i graficzne.

Projektowi towarzyszy edukacja nt. postaw proekologicznych. W 2021 odbyły się m.in. 4 warsztaty dla uczniów na UwB oraz PB (tematy: Domki dla owadów zapylających sposobem na bioróżnorodność, Recykling – czyli zużywajmy mniej i mądrzej, Miasto bez smogu, Apteka z lasu). Idea była też promowana w 2022 podczas Festiwalu the New European Bauhaus (UMWP i UwB zaprosiły ok. setki uczniów na warsztaty „Zielone Miasto dzikich zapylaczy”) oraz podczas East Design Days 2021 na PB.