Lniany ręcznik

Strona główna | Zgłoszenia | Lniany ręcznik

Lniany ręcznik – Dominika Koszowska FotoGrafika

Lniany ręcznik” – cykl fotografii dokumentalnych – wystawa  i publikacja dotycząca regionu Podlasia zrealizowana w ramach dysertacji doktorskiej na ASP w Katowicach, obroniona jednogłośnie w grudniu 2023 r. Głównym tematem i przedmiotem badań prezentowanych w dysertacji jest Podlasie stanowiące region pogranicza, gdzie wyjątkową pod wieloma względami mozaikę kulturową tego regionu tworzyli mieszkający obok siebie od stuleci grupy etniczne: Polacy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, a także Żydzi i Romowie. Unikalna specyfika sprawiała, że do dzisiaj przenikają się tu pierwiastki kulturowe polskie, litewskie, ruskie, niemieckie, muzułmańskie i żydowskie, a na co dzień kultywowane są wielowiekowe wierzenia, tradycje i obrzędy. W świecie postępującej globalizacji także w tym regionie lokalna specyfika powoli odchodzi w przeszłość, ustępując miejsca globalnym trendom i wartościom. Publikacja podzielona została na 3 rozdziały. Każdy rozdział kończy się fotografiami, które ilustrują tekst. Zdjęcia do projektu zostały rozpoczęte w 2019 i zakończone w 2023 r.. Publikacja o tytule „Lniany ręcznik” ma 324 strony w tym 195 zawierających same fotografie. Płótno użyte na okładce to płótno lniane z ok. 1970 r. tkane ręcznie przez Natalię Bołygo z  Ciełuszek. Wzór haftu pochodzi z ręcznika datowanego na ok. 1915–1920 r., wykonanego przez Marię Tarasium z Husak, g. Bielsk Podlaski.  Haft wykonała ręcznie Agnieszka Jakubicz („Zafolkowana”). Kolory użyte na okładce nawiązują do kolorów ręcznika obrzędowego – biel i czerwień. Oprawa oraz szycie zostały wykonane ręcznie. Wystawa zdjęć pochodzących z tego projektu została pokazana w Galerii + w Rondzie Sztuki w grudniu 2023. W ramach tej wystawy zostało pokazanych 36 fotografii wydrukowanych na papierze barytowym i oprawionych w drewniane ramy w kolorze białym. W efekcie końcowym powstała opowieść o historii, współczesności i nieuniknionych procesach kulturowych i społecznych zachodzących na Podlasiu, zrealizowana samodzielnie przez Dominikę Koszowską (zdjęcia, tekst, projekt publikacji). Głównym elementem projektu są fotografie – ludzi, przedmiotów codziennego użytku, artefaktów, przedmiotów wierzeń religijnych i religijnej ekspresji – fotografie dokumentujące folklor, lokalne style w architekturze i sztuce, kulturę, historię, tradycję oraz obrzędy Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości tego regionu.