Mickiewicz-FUSION

Strona główna | Zgłoszenia | Mickiewicz-FUSION

Mickiewicz-FUSION – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W 2022 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, we współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu oraz Urzędem Miejskim w Supraślu realizowała projekt „Mickiewicz – FUSION”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten realizowany był w terminie 01.01. – 31.12.2022r.

W ramach projektu odbyło się:

  • 5 prezentacji widowiska „#Mickiewicz” (w Białymstoku, Łomży i Supraślu), opierającego się na nowoczesnej interpretacji i adaptacji dzieł Adama Mickiewicza. Scenariusz powstał na kanwie wybranych utworów poetyckich wieszcza. To zderzenie słowa XIX-wiecznego poety ze współczesną muzyką, która otwiera świat polskiego romantyzmu, pozwalając współczesnemu widzowi zrozumieć wartości, które przyświecały pokoleniu Mickiewicza. Reżyserem i scenarzystą wydarzenia był Patryk Ołdziejewski, a na scenie towarzyszyli mu aktorzy: Mateusz Sacharzewski i Mateusz Smaczny;
  • 6 prezentacji wystawy grafik Mateusza Bielskiego „Ballady miejskie” (w siedzibie głównej i filiach Książnicy na terenie Białegostoku), wzorowanych na tekstach Mickiewicza. Umiejscowienie obrazu we współczesności i estetyka prac wpisują się w nurt tzw. urban fantasy, czyli baśni miejskich, które święcą triumfy w ostatnich latach, zarówno w literaturze, filmie jak i grach;
  • 5 prelekcji popularnonaukowych dotyczących obecności tradycji mickiewiczowskiej we współczesnej kulturze;
  • prezentacja spektaklu „Wieszcz” w reż. Patryka Ołdziejewskiego na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wśród odbiorców kultury oraz mediów.
  • W sumie, w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu wzięło udział ponad 2,5 tys. osób. Wielopłaszczyznowe, kreatywne podejście do sposobu promocji literatury polskiej, walory edukacyjne oraz wysoki poziom artystyczny sprawiają, że projekt „Mickiewicz – FUSION” stanowi także znakomity materiał promujący podlaskich artystów i pozytywnie wpływa na wizerunek regionu jako prężnie działającego ośrodka kulturalnego, a uniwersalna tematyka ułatwia dotarcie z przekazem do odbiorców w Polsce i poza jej granicami.