Międzynarodowa konferencja Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy (LIMACON)

Strona główna | Zgłoszenia | Międzynarodowa konferencja Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy (LIMACON)

Międzynarodowa konferencja Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy (LIMACON) – Politechnika Białostocka

Konferencja „Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy” to wyjątkowe wydarzenie, które stanowiło międzynarodową platformę współpracy. Podczas konferencji powołano Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego.

Trzydniowa konferencja poświęcona była materiałom hybrydowym, kompozytowym, konstrukcjom lekkim oraz gospodarce obiegu zamkniętego odbyła się w dniach 12-14.11.2023 r. na terenie Politechniki Białostockiej. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i dyskusji na tematy związane z nowymi technologiami, ale przede wszystkim stworzyła możliwości nawiązywania współpracy międzysektorowej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk społeczno- gospodarczych, a także naukowcy z Polski i instytucji współpracujących z Politechniką Białostocką. Uczestnictwo w tym międzynarodowym spotkaniu oraz wydarzenia towarzyszące pozwoliły na zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w inżynierii materiałowej, mechanicznej i budownictwie, zarówno w kraju, jak i na rynku globalnym.

To pierwsza tego typu konferencja organizowana przez Politechnikę Białostocką w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim, Krajowymi Klastrami Kluczowymi (Klaster Obróbki Metali, Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych) przy wsparciu Izby Przemysłowo-Handlowej i Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

Instytucjami zagranicznymi, które zaszczyciły konferencję swoim wsparciem były: Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology Technische Universität Dresden oraz Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS.