Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WYZWANIA W ZARZĄDZANIU W OBLICZU GOSPODARKI 4.0”

Strona główna | Zgłoszenia | Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WYZWANIA W ZARZĄDZANIU W OBLICZU GOSPODARKI 4.0”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WYZWANIA W ZARZĄDZANIU W OBLICZU GOSPODARKI 4.0” – Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

W dniach 23-24 czerwca 2022 r.  na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WYZWANIA W ZARZĄDZANIU W OBLICZU GOSPODARKI 4.0” zorganizowana przez IZ UwB. Konferencja była wydarzeniem otwartym dla społeczeństwa.

W trakcie ośmiu paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów  (przedsiębiorców, naukowców oraz przedstawicieli świata administracji publicznej) poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z innowacyjnością przedsiębiorstw, zarządzaniem kapitałem ludzkim w Gospodarce 4.0 oraz rozwojem regionów w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.   Każdy z uczestników Konferencji  miał szansę „dotknąć” najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, dzięki prezentacji  11 demonstratorów technologii Przemysłu 4.0 (m.in. symulator spawania w rozszerzonej rzeczywistości Soldamatic; profesjonalne roboty sprzątające i czyszczące; Uniwersal robot G-Code; demonstrator procesu produkcyjnego z uwzględnianiem autorskich rozwiązać dotyczących m.in. rejestracji produkcji oraz analityki danych; roboty branży horeca oraz coboty) podczas trwania Konferencji, a także na wizytach studyjnych w 4 przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego, które na co dzień wdrażają i stosują technologie Przemysłu 4.0 (Promotech, SaMASZ, TockAutomatyka, Technology Applied).

Konferencja była doskonałą okazją do promocji województwa podlaskiego. Przez uczestników zostało ono odebrane jako województwo, w którym zlokalizowane są podmioty zaangażowane w działalność naukową związaną z czwartą rewolucją przemysłową, promujące networking biznes-nauka-administracja oraz wdrażające rozwiązania i technologie sprzyjające optymalnemu wykorzystaniu zasobów i ochronie środowiska.

Uczestnicy Konferencji jednoznacznie wskazali na potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia. II edycja Konferencji przewidziana jest na czerwiec 2024 r. i już w tej chwili trwają prace nad projektem zapewniającym dofinansowanie Konferencji.

Uczestnicy – 132 osoby (stacjonarnie), 55 osób (zdalnie), w tym eksperci z zagranicy (m.in. z Grecji, Niemiec, Hiszpanii, Austrii i Ukrainy). Dodatkowo, organizatorzy zapewnili internetowy streaming wydarzenia w języku polskim oraz angielskim za pośrednictwem platformy YouTube.

Partnerzy, patronaty – https://zarzgosp40.uwb.edu.pl/index.php/partnerzy-i-patronaci/

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”