Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

Strona główna | Zgłoszenia | Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej – Fundacja Pro Anima

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej – 12 edycja (wcześniej Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej) już od 2011 roku jest platformą prezentacji kultury, sztuki i muzyki dawnej w nawiązaniu do świetności kulturalnej Wersalu Północy jak zwano wyjątkową rezydencję białostocką Hetmana W.K. Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli Branickiej z Poniatowskich, siostry ostatniego Króla Polski – mecenasów kultury. Przedsięwzięcie w swoim pierwotnym zamyśle miało charakter artystycznej rekonstrukcji różnych elementów hucznych obchodów Imienin Izabeli (19 XI). Aktualnie Festiwal ukazuje twórczość zarówno XVIII w. jak i epok wcześniejszych, rekonstruując dla współczesnych odbiorców kulturę, sztukę i muzykę dawną z wykorzystaniem dawnych stylów i technik wykonawczych. W dotychczasowych 12 edycjach Festiwalu wzięło udział łącznie ponad 10 tys. widzów, 750 artystów, którzy przygotowali i wykonali ponad 55 wydarzeń. 12 edycja Festiwalu rozpoczęła się koncertem dnia 8 X (Sobota) w Starym Kościele Farnym w Białymstoku w wykonaniu: Schola Gregoriana Sancti Casimiri oraz Schola Mulierum Sanctae Hedvigis. W programie pt. Cantus Mariales zostały wykonane śpiewy maryjne dawnych wieków. Już kolejnego dnia odbył się koncert kameralny w Ratuszu w Białymstoku pt. Z dedykacją dla Króla Słońce, którego wykonawcami było {oh!} trio. W programie koncertu znalazły się niedawno odkryte kompozycje L.J. Marchanda. 16 X odbył się w Pałacu Branickich koncert „Moniuszko z 1001 nocy” z okazji roku 150-lecia śmierci Stanisława Moniuszko w wykonaniu Marii Pomianowskiej z zespołem. Tam też miały miejsce kolejne koncerty: 7 XI  „Muzyka Cesarskiego Wiednia” w wykonaniu Zespołu instrumentów dętych Tubicinatores Gedanenses oraz Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko, podczas którego dokonano prawykonań kilku zrekonstruowanych utworów z XVIII wieku. Koncert łotewskiego zespołu Schola Cantorum Riga – „Vox clara – późnośredniowieczny śpiew z Rygi, Hamburga, Lund i Limoges” zakończył 20 XI Festiwal.

Łącznie wystąpiło ponad 50 artystów, wzięło udział 800 melomanów a transmisje koncertów miały kilka tysięcy wyświetleń.

Pomysłodawcą i Dyrektorem Festiwalu jest Mariusz Perkowski Prezes Fundacji Pro Anima zaś Dyrektorem Artystycznym dr hab. Anna Moniuszko.

Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego oraz budżetu Miasta Białegostoku.