MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Strona główna | Zgłoszenia | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE UL. WYSZYŃSKIEGO 2A, 18-300 ZAMBRÓW DYREKTOR – MARTA KONOPKA

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie to samodzielna instytucję kultury (osobowość prawna od 2000 r.), organizator: Gmina Miasto Zambrów. Od 22 lat instytucją zarządza Dyrektor Marta Konopka. MOK realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. MOK jest właścicielem 4 budynków: Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia  MOK, Budynek przy al. Woj. Pol. 54 .Działalnością upowszechniania kultury zajmują się: SEKCJE: MUZYKI, TAŃCA I BALETU, GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ, SPORTU, TEATRALNA, LITERACKA, KLUBY DYSKUSYJNE, REGIONALNA IZBA HISTORYCZNA, UNIWERSYTET III WIEKU, KINO, ZAMBROWSKA SCENA TEATRALNA I KABARETOWA, ZAMBROWSKA SCENA KONCERTOWA, KAWIARNIA CAFE MUZAAKADEMIA NOWOCZESNEJ KOBIETY. Wydarzenia i festiwale o randze ogólnopolskiej, Plenery Malarskie, Wykopaliska Archeologiczne, Wydawnictwa, MOK w Zambrowie jest organizatorem imprez plenerowych: DNI ZAMBROWA, POŻEGNANIE LATA – ZAMBROWSKI KOCIOŁEK, LETNIE ESTRADY (Z CYGANAMI POD GWIAZDAMI, ZABAWA NA SKWERZE, KONCERT NA BOŻYDARA), ZLOT FOOD TRUCKÓW, ŚWIĘTO KOLORÓW HOLI, MIĘDZYNARODOWA PARADA ORKIESTR DĘTYCH, OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL BARWY FOLKLORU. W roku 2015 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie został beneficjentem programu DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2015 w ramach projektu „kultura po zambrowsku” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, zajął 4 lokatę w skali kraju realizując zadanie pt. „Modernizacja siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej” w Narodowym Programie Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. W latach 2017-220r. pozyskano dotacje na zakup księgozbiorów z Biblioteki Narodowej. W 2018-2020 dodatkowo MOK w Zambrowie zrealizował 2 inwestycje, na które pozyskano w części środki finansowe- w tym na utworzenie Studia Prób i Nagrań. W 2019 instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. W 2020 została przyznana druga część z dotacji MKiDN na wyposażenie Studia Prób i Nagrań. W 2020 Dyrektor instytucji pozyskała dodatkowe środki z PISF na wymianę foteli kinowych,, dofinansowanie z PISF na zakup projektora laserowego-w ramach Programów Operacyjnych PISF, Rozwój kin 2021- 2. Cyfryzacja kin, dofinansowanie odpowiedniego ekranu- w ramach Programów Operacyjnych PISF, Rozwój kin 2021- 1. Modernizacja kin.