Nowa siedziba WOPiTU w Łomży

Strona główna | Zgłoszenia | Nowa siedziba WOPiTU w Łomży

Nowa siedziba WOPiTU w Łomży – WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY

Nowa siedziba WOPiTU w Łomży powstała dzięki zrealizowanej inwestycji obejmującej:

  • modernizację i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym w Łomży na potrzeby WOPiTU.  Budynek obejmuje 3 kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Powierzchnia wewnętrzna zmodernizowanego budynku 2725 m², na dz. 1,2415 ha
  • budowę budynku techn. o powierzchni 184 m2

  • budowę 26 miejsc postojowych

  • budowę dróg, chodników, placów manewrowych

  • budowę trzech wiat, siłowni zewnętrznej

  • rozbudowę budynku głównego o podjazd dla karetek.

  • zagospodarowanie terenu:  wykonanie opaski żwirowej wokoło budynków, budowę oświetlenia zewnętrznego, przebudowę sieci instalacji podziemnych do-obiektowych, urządzenie terenów zieleni niskiej – plantowanie, wykonanie trawników, demontaż istniejącego ogrodzenia oraz budowa nowego ogrodzenia.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi w budynku głównym mieści się:

a) rejestracja i gabinet lekarski obsługujący cały budynek SP ZOZ (parter)

b) ośrodek terapii uzależnień: przychodnia i oddział dzienny (parter)

c) ośrodek terapii uzależnień – oddział łóżkowy stacjonarny (piętro1) na 37 łóżek

d) zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych 30 miejsc, w tym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 4 łóżka (piętro 2).

Przeprowadzenie tak dużej inwestycji było możliwe dzięki uzyskanym w jednym czasie środkom finansowym z trzech źródeł: budżet woj. podlaskiego, budżet państwa i środki unijne – 22 870 340 zł

Inwestycja objęła też wyposażenie w sprzęt biurowy, meble i aparaturę medyczną:

a) gabinetów lekarskich i zabiegowo-pielęgniarskich

b) gabinetu rehabilitacyjnego

c) gabinetów do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej

d) gabinetu terapii zajęciowej

e) sali dziennego pobytu

f) zaprojektowano akumulatorowe źródło światła aktywowane w przypadku awarii prądu- generator prądu, 

g) instalacji gazów medycznych

h) pomieszczeń socjalnych, szatni, pro morte

i) działu farmacji szpitalnej

j) serwerowni

k) magazynów, pomieszczeń na odpady medyczne

Inwestycja wpłynęła na dostosowanie budynku i przyjazność otoczenia wokół do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano: parkingi, podjazdy, windy, łazienki i pokoje dla osób niepełnosprawnych, pętle indukcyjne, oznaczenia kolorami.

Nowa siedziba WOPiTU jest największą samodzielną publiczną placówką leczenia uzależnień w województwie, obejmującą również leczeniem osoby nieuzależnione: osoby starsze i dzieci.