Nowoczesny Przyszpitalny Ośrodek Rehabilitacji w Łapach

Strona główna | Zgłoszenia | Nowoczesny Przyszpitalny Ośrodek Rehabilitacji w Łapach

Nowoczesny Przyszpitalny Ośrodek Rehabilitacji w Łapach – Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Ośrodek Rehabilitacji w Łapach jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt w województwie. Zespół pracowni rehabilitacji mieści się w budynku przyszpitalnej Przychodni przy ul. Piaskowej 9. Już wcześniej gmach przeszedł termomodernizację i remont skrzydła, w którym mieści się POZ. Przebudowa, remont i wyposażenie kosztowały 3 mln 975 tys. zł., gdzie większość stanowiły fundusze europejskie. Wkład Powiatu Białostockiego to 600 tys. zł. Dodatkowo został wybudowany nowy parking dzięki wsparciu województwa podlaskiego w kwocie 900 tys. zł. Z ośrodka, działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach korzystają m.in. pacjenci po urazach, a także po przebytej chorobie COVID-19. Obecnie trwa przygotowanie budynku w Czarnej Białostockiej na filię ośrodka, zostały też pozyskane środki z programu Interreg Litwa-Polska na wyposażenie nowych kolejnych pracowni w tym miasteczku.