Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę

Strona główna | Zgłoszenia | Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę

Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę – Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej to cykliczne wydarzenie z ponad czterdziestoletnią historią, odbywające się rokrocznie w monasterze św. Marty i Marii na Górze Grabarce. To sztandarowa inicjatywa Bractwa Młodzieży Prawosławnej, jedynej tego typu organizacji w kraju, zrzeszającej młodzież wyznania prawosławnego. Zeszłoroczna edycja wydarzenia miała miejsce w dniach 19 – 21.05.2023 r.

Trzon programu pielgrzymki stanowią nabożeństwa. Cerkiew na Górze Grabarce ozdobiona jest unikatowymi polichromiami, przez co samo przebywanie w jej wnętrzu skłania do zadumy i skupienia. Świątynia otoczona jest przez dziesiątki wiekowych krzyży, co dodaje całemu miejscu mistycyzmu i niezwykłości. Młodzi ludzie zapewniają oprawę muzyczną nabożeństw, które nierzadko celebrowane są również na świeżym powietrzu. Wówczas głosy ludzi i gniazdujących na olbrzymich sosnach ptaków zlewają się w jeden wdzięczny chór.

Niemniej ważny jest również aspekt integracyjny wydarzenia. Długo wyczekiwanym przez wszystkich uczestników punktem programu jest wieczorne ognisko. W jego trakcie młodzież reprezentująca poszczególne prawosławne mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę, ma okazję zaprezentować swoją kulturę. Tańce i śpiewy w różnych językach trwają do późnych godzin nocnych. Wymiana doświadczeń i zawieranie nowych przyjaźni trwa również na polu namiotowym ulokowanym na łące nieopodal monasteru, gdzie nocują pielgrzymi przez cały czas  spotkania.

Paschalna Pielgrzymka to doskonała okazja nie tylko do rozwoju duchowego, ale i intelektualnego. Każda edycja wydarzenia obfituje w spotkania tematyczne, wykłady oraz warsztaty. Ich tematyka jest zróżnicowana – od teologii, poprzez historię, sztukę, a nawet nauki ścisłe, aż do zajęć popularyzujących rękodzieło, tańce ludowe lub języki mniejszości narodowych. Podczas minionej edycji młodzież mogła wziąć udział w wykładzie światowej sławy slawisty prof. A. Naumowa, wpisującego się w obchodzony wówczas w województwie podlaskim rok Kodeksu Supraskiego,  poznać tajniki tworzenia ikon w jedynej w Polsce szkole ikonopisarskiej, a także zmierzyć się w grze terenowej. Wszystkie punkty programu niezmiennie przyciągają uwagę licznie przybywających do monasteru turystów, dla których bezpośredni kontakt z prawosławną młodzieżą jest żywym dowodem na wielokulturowość i wyjątkowość województwa podlaskiego w skali całego kraju.