Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Strona główna | Zgłoszenia | Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki – Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawanych konkursów poetyckich w regionie. Jest to największa impreza poetycka w Łomży. W tym roku odbędzie się już 22 edycja konkursu.  Aby wziąć udział w zmaganiu poetów trzeba na adres organizatora – Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych nadesłać  zestaw dwóch niepublikowanych drukiem oraz nienagradzanych w innych konkursach tekstów poetyckich w języku polskim. Co roku z całej Polski napływa od 200 do około 500 zgłoszeń. Wiersze ocenia szanowne jury złożone z poetów, literaturoznawców oraz ludzi kultury z całej Polski. Zasiadali w nim znakomici poeci: Janusz Taranienko, Elżbieta Michalska,  Wojciech Kass, Henryk Gała i wielu innych. Konkursowi towarzyszą liczne działania promujące poezję. Od wielu lat miejskie słupy ogłoszeniowe i przystanki autobusowe są oklejane plakatami z nadesłanymi przez poetów  wierszami, odbywają się wystawy, warsztaty oraz koncerty. Doniosłym wydarzeniem jest sama gala wręczenia nagród. Jest to łomżyńskie  święto poezji. Składa się ono z dwóch części –  podsumowania konkursu oraz części artystycznej. Podczas gali przewodniczący jury ogólnie charakteryzuje przesłane prze poetów wiersze oraz omawia nagrodzone zestawy, nagrodzeni poeci czytają zgromadzonej publiczności swoje teksty, po czym następuje koncert zaproszonej gwiazdy.