PODRÓŻE GWIAZDY

Strona główna | Zgłoszenia | PODRÓŻE GWIAZDY

PODRÓŻE GWIAZDY – BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY W SZCZUCZYNIE

W 2022r. w 330. rocznicę nadania praw miejskich Szczuczynowi Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zainicjowała akcję pod hasłem PODRÓŻE GWIAZDY. Biblioteczna maskotka będąca odbiciem szczuczyńskiego herbu wyruszyła w podróż po 16 województwach gdzie odwiedziła 19 bibliotek. W podróż biblioteczna maskotka zabrała ze sobą Kronikę Podróżniczą, która zawiera opis z każdego odwiedzonego miejsca, plan podróży z pieczęciami odwiedzonych instytucji oraz bogaty zasób literatury regionalnej opowiadający o województwie podlaskim, a w szczególności o perle baroku polskiego przedstawionej w książce „Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie” autorstwa Janusza Siemiona – dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie jak i historii życia założyciela i właściciela Szczuczyna – podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki, wybitnego męża stanu, doradcy królów polskich, jednego z głównych przywódców politycznych kraju przełomu XVII i XVIII wieku, mecenasa artystów i uczonych, bibliofila, który stworzył miejsce gdzie żyjemy, mieszkamy, uczymy się, pracujemy i rozwijamy. O rozpoczęciu podróży szczuczyńskiej Gwiazdy informowała Telewizja Polska Oddział w Białymstoku jak też telewizyjny Obiektyw i Teleexpress. Gwiazda odwiedziła różnorodne biblioteki, bardzo małe jak ta w Bytomiu Odrzańskim ale też pełniące wiodące role w swoim regionie jak m.in. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie czy Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Podróże bibliotecznej maskotki przyczyniły się też do promocji województwa podlaskiego w różnych regionach Polski – od morza po same góry. Przyczyniły się do wzajemnego sieciowania uczestników tejże akcji, nawiązaniu przyjaźni między bibliotecznymi zespołami i wymiany doświadczeń i pomysłów. Nasza szczuczyńska akcja odbiła się szerokim echem po Polsce, wzbudzając szereg pozytywnych komentarzy i opinii. Stałą się też inspiracja dla innych bibliotek, które przystąpiły do wymyślania i tworzenia swoich lokalnych bibliotecznych maskotek, które rozpoczną podróż po Polsce. Jedną z pierwszych bibliotek, która rozpoczęła podobne przedsięwzięcie jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zgromadzone przez Gwiazdę podczas podróży pamiątki, zdjęcia i nagrania oraz „Podróżniczą kronikę Gwiazdy” umieścimy w kapsule czasu na dziedzińcu biblioteki.