Profilaktyka Zdrowia Psychicznego w Politechnice Białostockiej

Strona główna | Zgłoszenia | Profilaktyka Zdrowia Psychicznego w Politechnice Białostockiej

Profilaktyka Zdrowia Psychicznego w Politechnice Białostockiej – Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka od lat wspiera psychologicznie studentów i pracowników. Wprowadzenie programu profilaktycznego służy poszerzeniu wiedzy na temat zdrowia psychicznego, poszerzeniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami, promocji wiedzy o miejscach, które świadczą specjalistyczną pomoc w tym obszarze. Stanowi również podstawę do ustalenia standardów postępowania i rozwiązywania problemów natury psychicznej wśród społeczności akademickiej obecnie i w przyszłości.

Ważnym wydarzeniem w 2023 roku był otwarty dla wszystkich mieszkańców Dzień Zdrowia Psychicznego w Politechnice Białostockiej. Każda zainteresowana osoba mogła wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami i popularyzatorami zdrowia psychicznego.

Wykładom towarzyszyły warsztaty rozwoju osobistego oraz zajęcia sportowe.

W roku akademickim 2023/2024 Politechnika Białostocka regularnie organizuje otwarte dla wszystkich wykłady między innymi pt: Jak mądrze (się) uczyć? Człowiek na cyfrowej diecie. Jak dzięki cyfrowej higienie wzmocnić dobrostan, motywację i poczucie sensu? Dlaczego nasze mózgi nie lubią chodzić do szkoły? Stres, ocena i pamięć w stanie zagrożenia. Lustra w naszych głowach, czyli o tym dlaczego lubimy pogodnych nauczycieli?