Przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie”

Strona główna | Zgłoszenia | Przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie”

Przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie” – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

W ubiegłych latach podlaska turystyka zmagała się z przeszkodami. Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy z Białorusią objął miejscowości położone we wschodniej i południowej części województwa podlaskiego. Restrykcje miały niekorzystny wpływ na działanie branży turystycznej.

Aby odwrócić negatywny kierunek i odbudować pozytywny obraz regionu, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – zrealizowała szereg akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych.

Ich kontynuacją w 2023 roku było przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie”, skierowane do publicznych i prywatnych szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego. Działanie to polegało na udzieleniu wsparcia finansowego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w ramach których dzieci i młodzież mogły poznać atrakcje regionu.

Warunkiem otrzymania wsparcia było ujęcie w programie co najmniej dwóch atrakcji turystyczno-krajoznawczych z terenu województwa podlaskiego. Pośród zasad uczestnictwa znalazły się również zapisy dotyczące wysokości wsparcia finansowego, które wyniosło 6,6 tys. zł dla każdej ze szkół, jak również maksymalny koszt na jednego ucznia/kierownika wycieczki/opiekuna, który nie mógł przekroczyć 200 zł na dobę. W ramach wsparcia finansowane mogły być: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługi przewodnickie, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wycieczki oraz kompleksowa organizacja wycieczki przez podmiot zewnętrzny.