Seria poetycka POECI PÓŁNOCY

Strona główna | Zgłoszenia | Seria poetycka POECI PÓŁNOCY

Seria poetycka POECI PÓŁNOCY – Fundacja Słowo i Obraz

Seria poetycka POECI PÓŁNOCY powstała w maju 2022 roku. Jej pomysłodawczynią jest Janina Osewska, prezes Fundacji Słowo i Obraz. Główna idea towarzysząca projektowi, to umożliwienie wydania książek poetom, których nazwiska nie są powszechnie znane na rynku książki oraz ich promocja. Poprzez promocję dzieł literackich również promocja naszego regionu.  W serii poetyckiej POECI PÓŁNOCY do 31.12.2022 r. wydano cztery tomy poezji autorów związanych poprzez miejsce urodzenia z północną- wschodnią Polską, z województwem podlaskim. Ta relacja buduje pozytywny wizerunek regionu. Do serii został zaprojektowany znak identyfikacyjny, który zamieszczony jest w każdej z książek. Projektantem znaku oraz okładek jest artysta Wiesław Szumiński zamieszkały na terenie województwa podlaskiego.  Książki te stanowią własność Fundacji i zostały wytworzone na podstawie umowy licencyjnej uprawniającej do wykorzystania własności intelektualnej autorów.

Spis tomów poezji wydanych w Serii poetyckiej POECI PÓŁNOCY:

1. Erazm Stefanowski, Za grosz świętości, ISBN 978-83-954803-9-3

2. Beata Bronakowska, wróże, podróże, ISBN 978-83-965434-0-0

3. Adam Granacki, Przemienny, ISBN 978-83-965434-3-1

4. Urszula Sieńkowska – Cioch, ISBN 978-83-965434-4-8

Książki wydane w w/w serii biorą udział w wielu konkursach literackich o randze ogólnopolskiej, co przyczynia się również do promocji  regionu.

W/w książki załączono do wniosku.