Sposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnego

Strona główna | Zgłoszenia | Sposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnego

Sposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnego – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tlenowego granulowanego osadu czynnego jest metodą innowacyjną.

Opracowana przez naukowców z Politechniki Białostockiej metoda polega na wykorzystaniu konsorcjum mikroorganizmów do biodegradacji związków węgla, form azotu i fosforu.

Formująca się w tym procesie biomasa przyjmuje postać granul i osadza się znacznie szybciej niż konwencjonalny, kłaczkowaty osad czynny. Ta właściwość redukuje m.in. potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz pozwala na retencję większej ilości biomasy w reaktorze, co może rozwiązać szereg problemów eksploatacyjnych i ograniczyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz poprawić efektywność oczyszczania ścieków.

W trakcie badań naukowcy zaobserwowali także, że tlenowe granule osadu czynnego przyrastają nieco wolniej w stosunku do kłaczków osadu czynnego. Przełożyłoby się to na częściowe rozwiązanie problemów związanych z gospodarką osadową w oczyszczalniach ścieków, poprzez konieczność zagospodarowania mniejszej masy osadu nadmiernego, jaki musi zostać odprowadzony z układu oczyszczania ścieków.

Wynalazek pt. „Sposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnego” opracowany przez prof. dr hab. inż. Iwonę Skoczko oraz dr inż. Piotra Ofmana z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej otrzymał 10.10.2022 r. patent NR 241479 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej