Stowarzyszenie „Eurydyki” z Białegostoku

Strona główna | Zgłoszenia | Stowarzyszenie „Eurydyki” z Białegostoku

Stowarzyszenie „Eurydyki” z Białegostoku – Stowarzyszenie "Eurydyki" z Białegostoku

Stowarzyszenie Eurydyki z Białegostoku od 10 lat wspiera kobiety chorujące na nowotwory (w tym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby nowotworowej). Tworzą je kobiety, które same leczyły się onkologicznie, bądź towarzyszyły w tym trudnym czasie swoim bliskim. Stowarzyszenie odbudowuje więzi międzyludzkie i dba o dobrostan psychiczny kobiet z niepełnosprawnościami chorujących onkologicznie, poprzez realizowanie projektów wspomagających leczenie oraz angażowanie kobiet w różne dziedziny życia społecznego, tj. warsztaty psychologiczne, dietetyczne, rehabilitację, grupy wsparcia, spotkania integracyjne oraz zajęcia relaksacyjno-sportowe. Dzięki Stowarzyszeniu chorujące kobiety nie są same ze swoimi trudnymi doświadczeniami.

Eurydyki to także wspólne wyjścia do kina i teatru, na wydarzenia kulturalne  i wycieczki krajoznawcze w regionie (Lasoterapia) – tj. uczestnictwo w życiu społecznym miasta i regionu. Stowarzyszenie również wspiera działania popularyzujące badania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu nowotworów.

Dzięki Stowarzyszeniu świadomość wspólnoty i poczucie, że choroba nie wyklucza, że można z nią żyć, jest nie do przecenienia.

Stowarzyszenie Eurydyki działa m.in. poprzez koordynatorów projektów, w skład których wchodzą członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze i podopieczni. Stowarzyszenie ścisłe współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku.

W walce o zdrowie i poprawę jakości życia kobiet chorujących na nowotwory BRCA zależne wspólnie z innymi organizacjami w Polsce tworzy „Koalicję dla Życia”. Jest również członkiem Europejskiej Sieci Grup Wspierających Osoby z Nowotworami Ginekologicznymi ESGO ENGAGe od 2018 roku.

Na początku działalności Stowarzyszenia Eurydyki, działania pomocowe były skierowane głównie do pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Z czasem organizacja rozszerzyła pierwotny zakres działań, oferując wsparcie wszystkim kobietom chorującym onkologicznie. Stowarzyszenie Eurydyki wspiera dochodzenie do zdrowia kobiet dotkniętych chorobami onkologicznymi. W tym zakresie działa również prospołecznie – odbudowuje więzi międzyludzkie i dba o dobrostan psychiczny kobiet chorujących onkologicznie. Dotychczas z pomocy Stowarzyszenie skorzystało już około 520 kobiet.