Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne Jasny Cel

Strona główna | Zgłoszenia | Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne Jasny Cel

Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne Jasny Cel – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel

Centrum Opiekuńczo-Terapeutyczne „Jasny Cel” przy ul. Św. Rocha 11 w Białymstoku służy osobom dorosłym z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niesamodzielnym.

Centrum dysponuje 14 miejscami pobytu, z czego 10 miejsc przeznaczonych jest na pobyt dzienny, a 4 miejsca dla osób korzystających z tzw. opieki wytchnieniowej. Celem działań w ramach prowadzonej przez nas placówki jest uaktywnianie społeczne podopiecznych oraz usprawnianie psychofizycznego ich funkcjonowania, działania terapeutyczne, rehabilitacyjne i profilaktyczne, zapewniające utrzymanie aktualnego stanu zdrowia i zapobiegające pogłębianiu się dysfunkcji.
W ramach pobytu w Centrum podopieczni mają zapewnione:
-wyżywienie,
-usługi opiekuńcze wg indywidualnych potrzeb,
-udział w różnorodnych formach terapii zajęciowej: arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, itp.,
-udział w terapii ruchowej i zajęć z fizjoterapeutą,
-podtrzymywanie i rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC,
-treningi umiejętności samoobsługi jako formy aktywizacji i podnoszenia sprawności,
-możliwość kontaktu z psychologiem,
-organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
-utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i najbliższym otoczeniu społecznym Centrum poprzez wspólny udział w festynach i spotkaniach okolicznościowych.

Korzystanie z opieki w Centrum Opiekuńczo-Terapeutycznym „Jasny Cel” jest nieodpłatne.