Port Lotniczy Białystok

Strona główna | Zgłoszenia | Port Lotniczy Białystok

Port Lotniczy Białystok – Stowarzyszenie Port Lotniczy Białystok

Stowarzyszenie Port Lotniczy Białystok powstało w 2022 r. z inicjatywy i na prośbę mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców z Województwa Podlaskiego, którzy od lat marzą o tym, żeby w stolicy województwa Białymstoku powstało lotnisko komunikacyjne z prawdziwego zdarzenia.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą młodzi, przedsiębiorczy Podlasianie, którzy pragną, aby Województwo Podlaskie nie było wykluczone na lotniczej mapie Polski, ponieważ stolica Białystok jako jedyne miasto wojewódzkie w kraju wciąż nie posiadana własnego lotniska komunikacyjnego.

Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojone działania komunikacyjne w zakresie przyśpieszenia prac nad uruchomieniem i rozwojem lokalnego lotniska regionalnego.

PLB jest inicjatorem wielu akcji społecznych wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z Województwa Podlaskiego, w szczególności:

  • przeprowadza niestandardowe badania nt. uruchomienia i rozwoju Portu Lotniczego w Białymstoku,
  • organizuje spotkania z przedsiębiorcami, samorządowcami, politykami oraz lokalnymi aktywistami w zakresie problematyki dot. uruchomienia i rozwoju Portu Lotniczego w Białymstoku,
  • pełni rolę „społecznego mediatora” pomiędzy społeczeństwem a władzami Miasta Białegostoku w zakresie przyszłego Portu Lotniczego w Białymstoku,
  • organizuje wydarzenia związane z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego podczas budowy i eksploatacji lotniska,
  • rozpoczęło publiczną debatę nt. najbardziej pożądanych destylacji z przyszłego lotniska w Białymstoku.

Ponadto, od początku istnienia Stowarzyszenie prowadzi aktywną i innowacyjną komunikację z otoczeniem poprzez nowoczesne kanały komunikacji, w tym social media (https://www.facebook.com/AirportBialystok ), oraz tzw. „szybkie sondy uliczne”, a komunikację  tradycyjną organizując różnego rodzaju konferencje prasowe oraz udzielając wywiadów do mediów lokalnych i krajowych.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi Stowarzyszenia, samorządami, przedsiębiorcami, służbami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, a także instytucjami zarządzającymi żeglugą i bezpieczeństwem lotniczym.

W 2023 r. Stowarzyszenie Port Lotniczy Białystok rozpoczęło współpracę z przedsiębiorstwami z kraju i Europy rozwijającymi działalność kosmiczną, która w przyszłości mogłaby być rozwijana w otoczeniu Regionalnego Portu Lotniczego w Białymstoku – wyprzedzając w rozwoju wszystkie inne lotniska regionalnego w kraju.